(Chính chủ botdzambd) Top kuto đụ không bao Bình DÆ°Æ¡ng